Ὕμνος στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

Εκεί όπου ο Ισραήλ νίκησε τον Σισάρα, συγκαταβαίνων έστερξε ο

Ουράνιος Βασιλεύς, για να προσευχηθεί άγρυπνος- γιά να εκδηλώσει τη δόξα της Μεταμορφώσεως Του

Και να εδραιώσει σε όσους Τον ακολουθούσαν

Την πίστη τους στην αιώνια νίκη Του. Εκεί έλαμψε με Θείο Φως ο

Νικητής, το πυκνό σκότος διέλυσε και φώτισε το Θαβώρ.

Το Φως, όντος Του κρυμμένο από αιώνων μακρών,

Που Εκείνος έστελνε στον κόσμο δι αναλαμπών

Τώρα εξεχύθη άπλετο, Ακτινοβολώντας αφειδώς

χαρμόσυνες, γλυκόφωτες Ακτίνες –

για ν’ αποκαλύψει στον ουρανό

την λάμψη της Ανθρωπότητάς Του

και να φανερώσει στη γη και στους Ανθρώπους

την Αλήθεια της Θεότητός Του.

Για να δει ο Ουρανός τον Ουρανοφάντορα Κύριο,

Για να αναγνωρίσει η γη τον Θεό τον ίδιο τον Σωτήρα Χριστό