8ημερη Προσκυνηματική εκδρομή στην όμορφη Καππαδοκία

Η Ιερά Μονή Κουδουμά μαζί με το σύλλογο αυτής, Προγραμματίζει την παραπάνω προσκυνηματική εκδρομή και παρακαλεί όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί να μελετήσει το παραπάνω πρόγραμμα και να ακολουθήσει αυτή την πνευματική θεωρία.

 

Ευχαριστούμε η Παναγία και οι Άγιοι να ευλογούν την ζωή σας.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ