Ἅγιος Σιλουανός: Ὁ καθένας θά δοξαστεῖ κατά τό μέτρο τῆς ἀγάπης του!

Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἐλευθερία: ἡ ἀγάπη γιά τό Θεό καί τόν πλησίον. Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἰσότητα.

 

Στήν κοσμική τάξη εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει ἰσότητα – αὐτό ὅμως δέν ἔχει σημασία γιά τήν ψυχή. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ὁ καθένας βασιλιάς ἤ ἄρχοντας, πατριάρχης ἤ ἡγούμενος ἤ διοικητής. Mπορεῖ ὅμως ὁ καθένας, σέ ὅποια τάξη κι ἄν ἀνήκει, ν’ ἀγαπάει τό Θεό καί νά εἶναι εὐάρεστος σ’ Ἐκεῖνον – κι αὐτό εἶναι τό σπουδαῖο. Καί ὅσοι ἀγαποῦν περισσότερο τό Θεό στή γῆ, θά ἔχουν περισσότερη δόξα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί θά εἶναι πιό κοντά στόν Κύριο. Ὁ καθένας θά δοξαστεῖ κατά τό μέτρο τῆς ἀγάπης του.

Ἡ θεία χάρη δέν ἀφαιρεῖ τήν ἐλευθερία, ἀλλά συνεργεῖ μόνο στήν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀδάμ βρισκόταν στήν κατάσταση τῆς χάριτος, ἀλλά δέν τοῦ ἀφαιρέθηκε τό αὐτεξούσιο. Oἱ ἄγγελοι παραμένουν ἐπίσης στό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά δέν τούς ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐλεύθερη βούληση.

Ὁ Κύριος ἔδωσε στή γῆ τό Ἅγιο Πνεῦμα· καί ὅσοι τό ἔλαβαν, αἰσθάνονται τόν παράδεισο μέσα τους.

Ἴσως πεῖς: “Γιατί λοιπόν δέν ἔχω κι ἐγώ μιά τέτοια χάρη;”. Ἐπειδή ἐσύ δέν παραδόθηκες στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζεῖς σύμφωνα μέ τό δικό σου θέλημα.

Παρατηρῆστε ἐκεῖνον πού ἀγαπάει τό θέλημά του: Δέν ἔχει ποτέ εἰρήνη στήν ψυχή του καί δέν εὐχαριστιέται μέ τίποτα. Γι’ αὐτόν ὅλα γίνονται ὅπως δέν θά ἔπρεπε. Ὅποιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τήν καθαρή προσευχή καί ἡ ψυχή του ἀγαπάει τόν Κύριο.

Πηγή “Γνωριμία με τον Θεό” Ι.Μ. Παρακλήτου Ωρωπού

 

 

Πῶς γίνεται μέσα στὴν καρδιά μας ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

«Τὸν 7ο αἰώνα ὑψώθηκε πανηγυρικὰ ὁ τίμιος Σταυρὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος ὁ λαός. Ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἀνάμνηση εἶναι ἡ τελετὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο, στίς 14 Σεπτεμβρίου, στοὺς ἐνοριακοὺς καὶ μοναστηριακοὺς ναούς. Αὐτὴ ἠ Ὓψωση, ὅμως, εἶναι ἐξωτερική. Ὑπάρχει, θὰ λέγαμε, καὶ μία πνευματική Ὓψωση τοῦ Σταυροῦ πού συντελεῖται μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Πότε; Ὅταν κάποιος σταθερὰ ἀποφασίζει νὰ αὐτοσταυρωθεῖ, νεκρώνοντας τὰ πάθη του. Ὅποιος δὲν τὸ κάνει, δὲν εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος: «Οἱ τοῦ Χριστοῦ…

τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλάτας 5, 24). Ὅσοι, δηλαδή, εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν σταυρώσει τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτὸ τους μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες του.

 

Οἱ Χριστιανοί, λοιπόν, ὑψώνουν μέσα τουςαὐτὸν τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν κρατοῦν ὑψωμένο σὲ ὅλη τους τὴν ζωή. Ἔτσι εἶναι, ἄραγε; Ὁ καθένας ἂς ρωτήσει τὴν συνείδησή του. Καὶ μακάρι νὰ μὴν πάρει τὴν ἀπάντηση· «Ἐσὺ κάνεις τὰ σαρκικά σου θελήματα καὶ ὑπακούεις στὶς ἐπιθυμίες σου. Ὁ σταυρός σου δὲν εἶναι ὑψωμένος, ἀλλὰ ριγμένος στὸν λάκκο τῶν παθῶν, ὅπου σαπίζει ἀπὸ τὴν καταφρόνια καὶ τὴν ἀμέλειά σου».

 

Μετὰ τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὁ τίμιος Σταυρος ἒμεινε στὸν Γολγοθά. Οἱ Ἰουδαῖοι τὸν πῆραν καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἕνα σκουπιδόλακκο. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, πάλι, δὲν δίστασαν νὰ ἐπιχώσουν μὲ πέτρες καὶ χώματα τὸν Πανάγιο τάφο Του, γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσουν. Τέλος, ὅταν οἱ Ρωμαῖοι κυρίευσαν τὴν ἐπαναστατημένη Ἱερουσαλήμ, τὸ 70, κατέσκαψαν καὶ ἰσοπέδωσαν ὅλην τὴν πόλη καὶ τὰ περίχωρά της. Καὶ ἀργότερα, κατὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της, στὸν τόπο ὅπου πρῶτα ἦταν ὁ Πανάγιος τάφος, μὲ ὑποκίνηση τοῦ ἐχθροῦ, ἔχτισαν ναὸ τῆς Ἀφροδίτης, τῆς εἰδωλολατρικῆς θεᾶς τῆς ἀσέλγειας.

 

Κάτι παρόμοιο γίνεται καὶ μὲ τὸν ἐσωτερικὸ σταυρό μας. Ὅταν ὁ ἐχθρὸς κυριεύσει καὶ κατασκάψει τὴν νοητὴ Ἱερουσαλήμ, τὴν ψυχή μας, ὁ Σταυρὸς αὐτὸς γκρεμίζεται ἀπὸ τὸν καρδιακὸ Γολγοθὰ στὸν σπουπιδόλακκο τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν. Στὴν θέση του τότε βάζουμε καὶ προσκυνᾶμε τὸ εἴδωλο τῆς Ἀφροδίτης, ὥσπου νὰ μᾶς ἐπισκεφτεῖ ἡ Θεία Χάρη, ἂν βέβαια μετανοήσουμε εἰλικρινά, ἡ ὁποία θὰ τσακίσει τὸ εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ ὑψώσει μέσα μας τὸν Σταυρὸ τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν»                                                      πηγή: «Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωὴ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο Άγιος Κοσμάς ο Ερημίτης και Ομολογητής, κοιμήθηκε το έτος 658 μ.Χ.. Η βιογραφία του μας είναι γνωστή από την παλαίτυπη σειρά «Acta Sanctorum», καθώς και από άλλες πηγές. Ὁ Άγιος Κοσμάς, ο οποίος αποτελεί τον αρχαιότερο γνωστό Ερημίτη της Κρήτης, ανήκει στην κατηγορία των ασκητών πού αφιερώθηκαν στον Θεό με βαθιά άσκηση περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως σπηλαιώτης σε σπήλαιο της Κρήτης.

Όπως συνάγεται από τη βιογραφία του, στο ίδιο σπήλαιο όπου έζησε και ασκήθηκε, ενταφιάστηκε μετά την κοίμησή του. Οι πιστοί προκειμένου να τιμήσουν τον Άγιο, μετέφεραν το σκήνωμά του σε πόλη. Παρατήρησαν, όμως ότι όσο χρονικό διάστημα περίπου για τρία χρόνια το σώμα του Αγίου Κοσμά του Ερημίτη βρισκόταν στην πόλη μακριά από τον τόπο της άσκησής του, επικράτησαν ανομβρίες με αποτέλεσμα να χαθούν τεράστιες σοδειές σιτηρών.

Την κατάσταση αυτή οι άνθρωποι την απέδωσαν στη μεταφορά του λειψάνου του Αγίου μακριά από την περιοχή που ασκήτεψε. Αποφάσισαν να επιστρέψουν το λείψανό, στο σπήλαιο της άσκησής του. Μετά την επιστροφή στο σπήλαιο, σταμάτησε η ξηρασία, έπεσε άφθονη βροχή και η γη χόρτασε από νερό.

Το λείψανο παρέμεινε στο σπήλαιο αυτό συνεχίζοντας να τιμάται από τους πιστούς. Το έτος 1058, Βενετσιάνοι έμποροι έκλεψαν το σκήνωμα του από το σπήλαιο που βρισκόταν και το μετέφεραν στη Βενετία, στο γνωστό Νησί του Αγίου Γεωργίου του Μείζονος και τοποθετήθηκε σε ένα αλτάρι. Τον Οκτώβριο του 2018, ύστερα από μακροχρόνιες προσπάθειες, επιτεύχθηκε η επιστροφή μέρους του ιερού λειψάνου του στην Κρήτη, το οποίο αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Κουδουμά.

 

Ο Άγιος Φανούριος και οι φανουρόπιτες

Γιά τόν Ἅγιο Φανούριο δέν γνωρίζουμε τίποτε ἀπολύτως κι ἄν κάτι ξέρουμε αὐτό εἶναι ἀπό τόν 14ο αἰώνα καί μετά.

 

Κι όμως το φαινόμενο της Φανουρόπιτας κατακυριαρχεί! Τέτοια μέριμνα ποτέ δεν εμφανίστηκε ούτε για την ασυγκρίτως ανώτερη προετοιμασία και προσφορά του προσφόρου.

 

Στάσου Χριστιανέ μέ εὐλάβεια καί προσοχή καί σκέψου: τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα; Ποια είναι η θέση τέτοιας θρησκοληψίας στην πρακτική της Ορθόδοξης ζωής;

 

Πότε ὁ Χριστός ἤ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἤ οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες ἤ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δίδαξαν τέτοια πράγματα ἤ προέτρεψαν σέ τέτοιες συνήθειες ζωῆς;

 

Ὅταν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός χόρτασε τά πλήθη τῶν πέντε χιλιάδων, μέ τούς πέντε ἄρτους και τους δύο ιχθύας,τούς ἐπέστησε τήν προσοχή νά μήν εἶναι προσκολλημένοι στόν ὑλικό, ἀλλά στόν οὐράνιο Ἄρτο, δηλαδή τόν Ἴδιο, λέγοντας: «Νά ἐργάζεστε ὄχι γιά τήν τροφή πού καταστρέφεται, ἀλλά γιά τήν τροφή πού μένει γιά ζωή αἰώνια, τήν ὁποία ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά σᾶς δώσει.» (Βλ. Ἰω. στ΄ 27).

Ο άγιος Απόστολος Τίτος

Ο Απόστολος Τίτος κατήγετο από το γένος του Μίνωα βασιλιά της Κρήτης καθώς λέγει Ζηνάς ο νομικός, ο συγγραφέας του βίου του αποστόλου, και τον οποίον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτον επιστολήν του λέγοντας: «Ζηνάν τον νομικόν σπουδαίως πρόπεμψον» (Τίτ. 3,13). Αυτός, λοιπόν, ο θεσπέσιος Τίτος από νεαρή ηλικία έδειξε πολλή σπουδή και επιμέλεια στην παιδεία και μάθηση, που θαύμαζαν οι Έλληνες. Όταν έφτασε στην ηλικία των είκοσι ετών άκουσε άνωθεν θεϊκή φωνή, που του έλεγε: «Τίτε, πρέπει να αναχωρήσεις από εδώ για να σώσεις τη ψυχή σου, επειδή η εξωτερική αυτή παιδεία ουδόλως σε ωφελεί»

Επειδή αυτή τη φωνή την θεώρησε ως φωνή των ειδώλων και των δαιμόνων και για να βεβαιωθεί περισσότερο ότι ήταν φωνή του Θεού παρέμεινε ακόμη στην παιδεία των γραμμάτων άλλα εννέα χρόνια. Τότε προστάχθηκε με θεϊκό όραμα να αναγνώσει το βιβλίο των Εβραίων.

Άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη και ευρίσκει πρώτον το ρητό του Προ­φήτου Ησαΐου, που λέει: «Έγκαινίζεσθε προς με νήσοι πολλαί· Ισραήλ σώζεται υπό Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον» (Ησ. 45,16). Ο ανθύπατος και ηγεμών της Κρήτης, που ήταν θείος του αγίου Τίτου, όταν άκουσε την σωτήριο γέννηση του Κυρίου και τα θαύματα όσα έκανε στα Ιεροσόλυμα και σε άλλους τόπους της Παλαιστίνης και αφού συμβουλεύτηκε τους πρώτους άρχοντες της Κρήτης τον απέστειλε εις ‘Ιεροσόλυμα, επειδή ήταν ικανός να παραστήσει διά του λόγου όσα εκεί θα αντιλαμβανόταν. Αφού πήγε, λοιπόν, εις Ιεροσόλυμα προσκύνησε τον Δεσπότη Χριστό. Αντιλήφθηκε διά των ιδίων του αισθήσεων των θαυμασίων του, και είδε τα σωτήρια Πάθη Του, την ταφή, την Ανάσταση και την Θεία Ανάληψή Του.

 

Παραβρέθηκε και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και γεύθηκε τις δωρεές της ελεύσεως του αγίου Πνεύματος. Ήταν ένας εκ των Κρητών που πίστευσαν στον Κύριο και βαφτίσθηκαν μετά τον λόγο του Πέτρου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής «Κρήτες και Άραβες ακούομεν λαλούντων αυτών ταις ημετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του Θεού» (Πράξ. 2, 11-14). Συναριθμήθηκε και αυτός με τους εκατόν είκοσι οι οποίοι έλαβαν το άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Χειροτονηθείς έπειτα αποστέλλεται μετά του αποστόλου Παύλου εις Αντιόχεια, Σελεύκεια, Κύπρο, και στις πόλεις της Κύπρου Σαλαμίνα και Πάφο. Από εκεί δε στη Πέργη της Παμφυλίας και στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Ικόνιο στο σπίτι του αγίου Ονησιφόρου.

 

Έπειτα ανήλθε στα Λύστρα και Δέρβη, και σε κάθε τόπο και πόλη κηρύττοντας το λόγο του Θεού, μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Μαζί του επανήλθε στην Κρήτη, αφού προ διετίας είχε καταλάβει των εξουσία της νήσου ο επ’ αδελφή γαμβρός του, ονόματι Ρουστίλος. Από εκεί πάλιν απήλθε με τον Παύλο στην Ασία και έπειτα στη Ρώμη, όπου διέμεινε μέχρι το μαρτύριο του επί Νέρωνος.

 

Ο Τίτος μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, επανήλθε στην Κρήτη και κατέστησε σ’ αυτήν επισκόπους και πρεσβυτέρους, όπου και αφού διέλαμψε αναπαύθηκε εν Κυρίω.

 

Έζησε δε ο Απόστολος Τίτος ενενήντα τέσσαρα χρόνια. «Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα ήταν είκοσι χρόνων, έμεινε ένα έτος, μέχρι την Ανάληψη του Κυρίου, και μετά των Ανάληψη άλλα δέκα έτη, όποτε και χειροτονείται επίσκοπος από τους κορυφαίους Αποστόλους, όπως αναφέρεται στις Αποστολικές Διαταγές (ΒΕΠΕΣ, τόμ. 2ος σ. 137 στίχ. 10) «…και της Κρήτης Τίτος» διήλθε στο κήρυγμα τού Ευαγγελίου δέκα οκτώ έτη. Κήρυξε στα νησιά άλλα έξη χρόνια, και στην πατρίδα του την Κρήτη τριάντα εννέα, δηλ. συνολικά ενενήντα τέσσαρα χρόνια.

 

(Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Α. Βασιλοπούλου, Συνοπτικά Συναξάρια των εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων, Αθήναι 1992, σ.52-53)

Η εμφάνιση της Παναγίας στο γέροντα Αναστάσιο

Ένα βράδυ στο κελί του ο μακαριστός γέροντας Αναστάσιος έκανε τον κανόνα του. Ξαφνικά άνοιξαν οι τοίχοι και η οροφή και το κελί του μεταβλήθηκε σε ένα απέραντο χώρο. Κοιτάζοντας ξαφνιασμένος το παράξενο γεγονός άρχισαν να έρχονται από μακριά κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν λαμπρές και στολισμένες με σωφροσύνη. Ο Γέροντας παρακολουθούσε εκστατικός την ιερή πομπή μέχρι που κάποια από τις σεμνές αυτές γυναίκες τον πλησίασε και του είπε να περιμένει γιατί θέλει να τον συναντήσει κάποια που είναι συγγενής του. Τότε άρχισε να παρακολουθεί κάθε μία από τις ιερές αυτές γυναίκες προσπαθώντας να αναγνωρίσει ποια μπορεί να είναι αυτή.

Στο τέλος της πομπής, υπήρχε στο κέντρο μια γυναίκα που διέφερε πολύ από τις υπόλοιπες, λουσμενη στο φως με τα χέρια απλωμένα στον ουρανό η οποία σταμάτησε μπροστά του. Τότε ο γέροντας με μεγάλη συστολή την πλησίασε και της είπε: Ποια είστε; Εκείνη του απάντησε. Εγώ είμαι η Έγκορφος. Τότε ο ταπεινότατος γέροντας της απάντησε ότι τότε δεν θα είμαστε μάλλον συγγενείς γιατί εγώ είμαι άκορφος. Εννοώντας ότι βρίσκεται πάντα χαμηλά.

Ο γέροντας Αναστάσιος δεν μας αποκάλυψε ποτέ πώς συνεχίστηκε αυτή η ιερή συνομιλία. Μόνο εξηγούσε πως η Θεοτόκος είναι Έγκορφος ως κορυφή της δημιουργίας του Θεού και επειδή έφερε τον ίδιο τον Θεό στον κόρφο της. Μας παρακαλούσε δε όσο καιρό βρισκόταν κοντά μας να φτιάξουμε μια εικόνα με την Παναγία δεομένη στον ουρανό και να την ονομάσουμε Έγκορφο και ο ίδιος είχε μια μικρή εικόνα παρόμοια στο κελί του που είχε ζωγραφίσει για αυτόν κάποια πνευματική θυγατέρα του.

Η συνάντηση του Οσίου Ίωσηφ του Γεροντογιάννης με το Όσιο Παρθένιο και Ευμένιο

Αφηγείτε ο Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Δαμασκηνός: «Εἰς τὴν παρά τους Καλούς Λιμένας ἐπαρχίαν Μεσαράς Κρήτης ὑπάρχει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Κουδουμά της ὁποίας Ἡγούμενος ἦτο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Γεροντογιάννη ὁ περι βόητος ἐπ’ ἀρετῇ καί ἁγιότητι βίου Παρθένιος, τοῦ ὁποίου τὰ ὀστᾶ ἐτίμησεν ὁ Θεός ἀρρήτῳ εὐωδίᾳ καθώς μοί εἶπεν ὁ μακαρίτης Ιερο διάκονος ἀπὸ τὸ κελλίον «Αγιος Αντώνιος » ὅστις τότε ἦτο τοῦ Βασιλείου Μητροπολίτου Κρήτης Διάκονος, ὑπό τήν κλήσιν Στέφανος και ἔκαμεν τήν ἀνακομιδήν μετά τοῦ Μητροπολίτου Βασιλείου. Οὗτος ὁ Παρθένιος θελήσας ποτέ νὰ ὑπάγῃ εἰς ἐπίσκεψιν τοῦ Γεροντογιάννη παρέλαβεν μεθ ἑαυτοῦ καί τινας Μοναχούς τῆς Μονῆς του καὶ ἥψατο (=άγγιξε, ἔβαλε μπρός) τῆς ὁδοῦ. Σημειωτέον ἐνταῦθα ότι το διάστημα τῆς ὁδοῦ ἀπὸ Κουδουμά ἕως τοῦ Καψά, τῆς Μονῆς του Γεροντογιάννη, εἶναι περίπου τριῶν ἡμερῶν πορεία. Ὅταν, λοιπόν, ὁ Παρθένιος μετὰ τῆς συνοδείας του εὑρέθη ἄνωθεν τοῦ χωρίου Μάλαις εἰς τοποθεσίαν καλουμένην «Χρυσαφοῦ ὁ πόρος», τοῦ ὁποίου η θεωρία είναι καταπληκτική, διότι ἀπέναντι ὑψοῦται ἡ Δίκτη (ὄρος 2500 περίπου μέτρων) θεωρούσι (φρίττω διηγούμενος τὴν ὑπόθεση δίκην ἀετοῦ ἐν τῷ ἀέρι ἱπτάμενον τόν Γεροντογιάννην. Καί προχωρήσαντες ὀλίγον λέγει εἰς ἐξ αὐτῶν τοῖς ἄλλοις. Ματαίως κοπιάζομεν ἀδελφοί, εἰς ἐπίσκεψιν του Γεροντογιάννη, διότι ἐγὼ εἶδον αὐτόν πού ὀλίγου ιπτάμενον εἰς τὸν ἀέρα ως πτηνόν καί παρήλθεν ήμας. Τότε λέγει προς αὐτόν μετ’ αυστηρότητος ο Παρθένιος, Βάδιζε τον δρόμο σου, ἀδελφέ, και σιώπα, και μη νομίζεις πως μόνον ἐσύ έχεις ὀφθαλμούς και βλέπεις.

 

Ὕμνος στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

Εκεί όπου ο Ισραήλ νίκησε τον Σισάρα, συγκαταβαίνων έστερξε ο

Ουράνιος Βασιλεύς, για να προσευχηθεί άγρυπνος- γιά να εκδηλώσει τη δόξα της Μεταμορφώσεως Του

Και να εδραιώσει σε όσους Τον ακολουθούσαν

Την πίστη τους στην αιώνια νίκη Του. Εκεί έλαμψε με Θείο Φως ο

Νικητής, το πυκνό σκότος διέλυσε και φώτισε το Θαβώρ.

Το Φως, όντος Του κρυμμένο από αιώνων μακρών,

Που Εκείνος έστελνε στον κόσμο δι αναλαμπών

Τώρα εξεχύθη άπλετο, Ακτινοβολώντας αφειδώς

χαρμόσυνες, γλυκόφωτες Ακτίνες –

για ν’ αποκαλύψει στον ουρανό

την λάμψη της Ανθρωπότητάς Του

και να φανερώσει στη γη και στους Ανθρώπους

την Αλήθεια της Θεότητός Του.

Για να δει ο Ουρανός τον Ουρανοφάντορα Κύριο,

Για να αναγνωρίσει η γη τον Θεό τον ίδιο τον Σωτήρα Χριστό

Ο Μοναχισμός στα Αστερούσια Όρη

Ὅταν ἀναπτύχθηκε καί στήν Κρήτη ὁ ἀναχωρητισμός – έρημητισμός, ἐπέλεξε νά ἁπλωθεῖ στήν εὐρύτερη περιοχή τῶν καλῶν Λιμένων, κι ἀπό ἐκεῖ σέ ὅλα τά κεντρικά και νότια Αστερούσια όρη μέ τελικό ἐπίκεντρο το Αγιοφάραγγο.Δικαίως ὀνομάστηκαν τα Αστερούσια ὄρη «Ἅγιον Ὅρος της Κρήτης».Ο ερημητισμός αὐτός ἔφθασε σε πολύ μεγάλη ακμή, ὄχι μόνο αριθμητικά, ἀλλά καί ποιοτικά. Ἔγινε ξακουστός ἀκόμα καί στά πασίγνωστα ἀσκητικά κέντρα τῆς Ἀνατολῆς καί τοῦ Σινᾶ. Ἀπόδειξη τό γεγονός ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης διδάχθηκε ἐκεῖ τή νοερά προσευχή ἀπό τόν ἀσκητή Αρσένιο, τήν ὁποία καί δίδαξε ὁ ἴδιος στη συνέχεια στον Ἄθωνα (Ἅγιον “Oρoς).                                 Ορατές μαρτυρίες τοῦ ἐρημητισμοῦ τῶν Ἀστερουσίων εἶναι τά μέχρι σήμερα σωζόμενα ἀσκητήρια, τά ὁποῖα εἶναι παντοῦ ἐγκατεσπαρμένα. Τήν ἐποχή τῆς Ενετοκρατίας τά Αστερούσια ὀνομάζονταν « Ερημούπολη». Η γεωγραφική απομόνωση τῶν ἐρημιτῶν καί ἡ ὁλοκληρωτική τους αποταγή από καθετί τό ἐγκόσμιο δέν ἐνδιέφερε τὴν ἐξουσία τῶν κατακτητῶν Ἐνετῶν καί κατόπιν Τούρκων, διότι ἁπλούστατα δέν ἔκαναν οἰκονομικές συναλλαγές, οἱ ὁποῖες ὁπωσδήποτε μαρτυροῦνταν στο Δουκικό Ἀρχεῖο τοῦ Χάνδακα ἢ ἀργότερα στο τουρκικό ἀρχεῖο τοῦ Ἡρακλείου. Αὐτός ὁ τρόπος Μοναχικής ζωῆς προτιμήθηκε καί εὐδοκίμησε, γι’ αὐτό καί στά ἀνατολικά Αστερούσια δεν χτίστηκαν μεγάλα Μοναστικά κέντρα.

Η ευλογία του γέροντα Παϊσίου στην Ιερά Μονή Κουδουμά

Ο Γέροντας Παΐσιος αν και δεν επισκέφτηκε ποτέ την Κρήτη αγαπούσε ιδιαίτερα την Ιερά Μόνη Κουδουμά. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας άφησε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Σουρωτή την Διαθήκη του όπου έγραφε τα μοναστήρια που θα έπαιρναν ευλογία τμήμα από τα λείψανα του Αγίου Αρσένιου. Από τα πρώτα μοναστήρια που συμπεριλάμβανε η Διαθήκη αυτή ήταν και η Ιερά Μονή Κουδουμά. Το 2002 μετά από μια επίσκεψη του ηγούμενου Άρχιμ. Μακαρίου Σπυριδάκη στο μοναστήρι στην Σουρωτή το μοναστήρι έστειλε τμήμα από τα Αγία λείψανα του στο Κουδουμά. Ας έχουμε όλοι τις πρεσβείες του