Ιερά Μονή Κουδουμά

Όποιος επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στο έργο της Μονής, χρησιμοποιώντας το παρακάτω IBAN:

GR4908700170000000000441350

Από εξωτερικό:
PANCRETA BANK S.A.5 Ikarou Ave,71 306, Heraklion Crete, GREECE
BIC: STPGGRAA
IBAN: GR4908700170000000000441350
IERA MONI KOYDOYMA

Επικοινωνήστε μαζί μας