Μνημόνευση Ονομάτων
Αγαπητοί φίλοι και προσκυνητές της Ι. Μονής Κουδουμά, μπορείτε να αποστείλετε ονόματα για μνημόνευση υπέρ υγείας των ζώντων αλλά και την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών μας. Πλέον, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει η διαδικτυακή μας επικοινωνία, δεχόμαστε τα ονόματα σας μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στο έργο της Μονής, χρησιμοποιώντας το παρακάτω IBAN:
GR4908700170000000000441350

Δεν είναι υποχρεωτικό για την μνημόνευση των ονομάτων.

Από εξωτερικό:
PANCRETA BANK S.A.5 Ikarou Ave,71 306, Heraklion Crete, GREECE
BIC: STPGGRAA
IBAN: GR4908700170000000000441350
IERA MONI KOYDOYMA